Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Handleplan (TOPI)


Retningslinjer for den tværfaglige model/TOPI

Hvor henvender man sig når det ikke fungerer?

- Som elev: Forældre, lærere, pædagoger, klassekammerater, elevråd,  

- Som forældre: Kontaktlærer/Klasselærer, faglærer, klasseteam, pædagoger

- Som lærer/pædagog: Henvender sig til sit team, derefter til en person fra Ressourcecenteret - også med bekymringer fra elever/forældre

 

Når der opstår bekymring omkring en elev/elever

(Adfærd – kontakt – trivsel – social/faglig udvikling) TOPI (Tidlig opsporing og indsats) evalueringer laves af lærerteamet tre gange om året. Januar, april og oktober.

 

Klasseteamets arbejde:

Trin1

 1. Klasseteamet diskuterer og vurderer bekymringen. Overvejer tiltag der kan støtte eleven. Fokus på eventuelt at foretage ændringer/tiltag i undervisningsmiljøet.
 2. Skriv bekymringen ned:
 3. Tal med eleven / kontakt forældre med henblik på en afklaring af eventuelle forhold, der kan være af betydning.
   

Udfyld eventuelt smtte model til en særlig forståelse af eleven og elevens (særlige) behov. 

 

Trin 2

Lærer/pædagog laver iagttagelser af eleven med positiv fokus. Hvad kan eleven? Hvad gør eleven? Hvad fungerer godt? TOPI -tænkning

 

Trin 3

 1. Teammøde hvor tiltag besluttes. Der laves en udviklingsplan -  intra – værktøj – evaluering – udviklingsplan - på baggrund af iagttagelserne med udgangspunkt i potentialer og kompetencer – Det der virker. Lav aftaler med eleven. Eleven skal være med på planen. Eventuelle hjælpesystemer/motiveringssystemer tages i brug.

 

 1. Information til forældre. Det er nødvendigt at have tæt kontakt med forældre. Lad forældrene høre de positive iagttagelser og historier. Del planen med dem – hvad kan de bidrage positivt til?

 

6. Lav en dato for, hvornår indsatsen evalueres. Giv hyppige tilbagemeldinger til eleven/forældrene.

 

Ovenstående virker ikke…..

Hjælp fra ressourcepersoner

 

1. Klasseteamet inviterer en ressourceperson med på teammøde –   teamet fremsender forud  for mødet indstillingspapir til AKT/special (planens navn) vedhæft udviklingsplanen/TOPI hvilke overvejelser, hypoteser og tiltag der er blevet gjort.

 

2.  Teamet laver i fællesskab med en ressourceperson en ”handleplan” for det videreforløb, tiltag der skal afprøves. Forældrene involveres i planen for det videre forløb. Skrives ned i udviklingsplanen. Den nye plan deles med forældrene og eleven (alt efter alder)

Hvis ovenstående forebyggende tiltag over tid ikke løser de vanskeligheder eleven befinder sig i, kan skolen indkalde til en kompetencecentermøde. (AK er koordinator for kompetencecentermøderne)

Inden et møde i kompetencecentermøde kan der hentes rådgivning fra den fremrykkede socialrådgiver

Kompetencecentermøder:

3. Konsultativ bistand med fire formål:

 • At analysere omgivelsernes påvirkning af børn/unges trivsel

 • Klæde medarbejdere og forældre på til anden praksis

 • Koordinering af konkrete indsatser

 • Drøftelser af praksis og sparring

 

Her kan der tages beslutning om, at eleven indstilles til pædagogisk psykologisk rådgivning. Dokumentet findes i Personaleintra

PPR udarbejder pædagogisk psykologisk vurdering.

 

Den videre proces kan tage forskellige retninger, først og fremmest et møde, hvor resultaterne af PPR´s arbejde bliver fremlagt.

 

Hvis dette ikke er nok – kan der indkaldes til tværfagligt forum – AK eller KL koordinere dette.

 

Netværksmøder: Kan kun afholdes netværksmøder, hvis der er en sag i familieafdelingen.