Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens bygninger

Skolens bygninger
Der har været skole i Møldrup i mere end hundrede år, stort set siden byens grundlæggelse omkring 1893 (da jernbanen kom til byen).
I de første år foregik undervisningen i lejede lokaler i byen, men i 1901 blev den første egentlige skole bygget. Det er den bygning, som ligger lige overfor skolen (Nørregade 14), og som dengang har ligget et godt stykke udenfor byen.

Der var indtil 1947 kun én lærer, så de to klasser skiftedes til at gå i skole - altså gik man kun hveranden dag Der var i tidens løb forskellige lærere, her skal kun nævnes én, nemlig Henry Klausen, som var lærer fra 1933 - 1956 og derefter skoleinspektør på den nye skole indtil 1973. I skolebygningen var der udover klasselokale også privatbolig for læreren.

I 1947 blev der bygget en "forskole" for de yngste elever (nu hjemsted for vore børnehaveklasser). Her underviste Sine Nielsen fra 1947 (samt havde privatbolig); de første år efter 1956 brugtes klasselokalet i "den lille skole" stadig til 1. klasse, men senere flyttede denne klasse også over i den nye ”central-skole”.
 

Skolen 1956  Billede fra 1956

Da byggeriet var færdigt i 1956, var der mange lokale, der rystede på hovedet, for der stod i begyndelsen en del klasselokaler ledige: "De får da aldrig fyldt den skole..."
... men det gjorde de! Der gik ikke mange år, før der måtte bygges til:

  • en ny fløj blev bygget på i 60'erne, her blev sløjd, formning og bibliotek flyttet hen
  • 1972: en helt ny afdeling blev bygget, med kontorer, lærerværelse og 8 nye klasse-lokaler (2 af disse lokaler er senere inddraget til bibliotek)
  • omkring 1980: nyt fysiklokale samt ombygning af "skolekøkken" (hjemkundskab)
  • 1993: ombygning af en del klasselokaler til nye faglokaler til musik, håndarbejde, sløjd og billedkunst / formning, samt bibliotek
  • 2001: total ombygning af det tilbageværende del af 56 - afdelingen, så der vel kun er gymnastiksalen tilbage, der nogenlunde ligner sig selv
  • 2006: tilbygning af bl.a. 3 klasselokaler og natur & teknik / biologi-lokale samt ombygning af bibliotek
  • I 2016 blev ”den lille skole” rakt ned, og på stedet blev bygget Møldrup Børnehus, dvs. børnehave og vuggestue


Udbygningen i 2006 skete især på baggrund af den stigning i elev-tallet, der skete i 2005, da ca. 75 elever fra den netop nedlagte Hvam skole valgte at flytte til Møldrup skole.

Skolen 2000   Omkring år 2002