Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Informationer fra Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen (SB) på Møldrup Skole består af:

  • 7 forældrerepræsentanter
  • 2 elevrepræsentanter
  • 2 medarbejderrepræsentanter
  • Skolelederen
  • Viceskolelederen (referant)

 

Forældrerepræsentanterne er valgt for 4 år, som udgangspunkt. De øvrige medlemmer sidder for 1 år ad gangen. 

SB har månedlige møder fra august til maj (se SB kalender), og derudover mødes SB i mindre grupper, når der arbejdes med et specifikt område. Det kunne f.eks. være udarbejdelse af breve til forskellige instanser og lign. 

SB er bl.a. med til ansættelsessamtaler og godkender skolens budget. 

SB er underlagt lovpligtige rammer, som skal overholdes:

- SB er demokratisk valgt, ved et skolebestyrelsesvalg eller fredsvalg - SB skal repræsentere sit bagland.

- Lukkede møder, men der kan inviteres gæster for at få et emne belyst.

- SB har tavshedspligt. 

- Der skal være et forældreflertal, men bestyrelsen skal også bestå af medarbejdere og elever. 

Lovpligtigt at udfærdige et referat efter hvert møde, findes under SB's referater.

SB tager sig IKKE af enkeltsager - det er klasselæreren eller Skoleledelsens bord.

SB tager sig af de overordnede principper - "helikopterblikket" - "Hvilken retning skal Møldrup Skole bevæge sig i" - hvordan kan vi i fællesskab gøre VORES SKOLE endnu bedre - SB udfærdiger retningslinjer/principper for det.

Formålet med SB's arbejde er som udgangspunkt, at "børnene på Møldrup Skole skal have det godt, være i trivsel - deraf kommer lysten til at ville lære og udvikle sig". SB samarbejder med skolen, forældre og børn, fordi vi har et FÆLLES MÅL og et FÆLLES ANSVAR, nemlig "DEN BEDSTE SKOLEDAG FOR ALLE ELEVER - HVER DAG"!.