Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde med Brattingsborgskolen


 

Møldrup Skole modtager elever fra Brattingsborgskolen SDI efter 6. klasse. Det er vores ønske med nedenstående ramme for samarbejdet at give børn og forældre en tryg ramme for overgangen. Det er skolernes ambition, at dette gøres gennem grundighed, dialog og ordentlighed, således at børnene får den bedst mulige overgang mellem skolerne.

 

Målsætning:

Det er væsentligt for elevernes samlede skolegang, at overgangen fra Brattingsborgskolen efter 6.kl. til Møldrup Skole foregår på en sådan måde, at såvel den faglige som sociale udvikling fortsætter og udvikles optimalt.

Derfor tilstræbes det:

  •  At eleverne har været sammen og kender hinanden inden overgangen.
  •  At klasserne bliver sammensat, så ovenstående tilgodeses bedst.
  •  At eleverne på Brattingsborgskolen kender/er orienteret om Møldrup Skole.
  •  At forældrene på Brattingsborgskolen kender/er orienteret om Møldrup skole.
  •  At lærerne på Møldrup Skole har kendskab til de kommende elever.

 

Procedure:

Skolernes personaler samarbejder om fælles aktiviteter på mellemtrinnet. Her aftales der forskellige besøg på begge skoler, hvor det primære fokus er, at børnene lærer hinanden bedre at kende. Dette gøres på alle klassetrin for 4. klasse,  5. klasse og 6. klasse.

Møldrup Skole inviteres til forældremøder på Brattingsborgskolen SDI i slutningen af mellemtrinnet, således at forældrene kan få informationer om skolevalget efter 6. klasse.

Møldrup Skole tilbyder besøg på deres skole, således at forældre fra Brattingsborgskolen kan komme og se skolen samt høre om, hvad skolen kan tilbyde i forhold til skolegang efter 6. klasse.

Brattingsborgskolen SDI sørger for samtykkeerklæringer og formidler relevant viden videre til Møldrup Skole, således at børnene fra Brattingsborgskolen SDI får en god og tryg start på skolelivet på Møldrup Skole.