Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læseforståelse


10 BUD FOR LÆSEFORSTÅELSE OG LÆSEGUIDER
 

1. Læseforståelse er en aktiv proces.

    Læseguiden aktiverer eleverne i forhold til teksten
 

2. Læseforståelse kan læres og udvikles gennem træning

    Læseguiden træner eleverne i at forholde sig aktivt til teksten
 

3. Læseforståelsen styrkes hvis man anvender læseforståelsesstrategier under læsning

    Læseguiden træner brugen af læseforståelsesstrategier

 

4. Læseforståelsen styrkes hvis man har et klart læseformål

    Læseguiden tydeliggør læseformålet

 

5. At forstå en tekst fordrer at man tilegner sig den, dvs. at man gør den til sin egen.

    Læseguiden støtter eleverne i at gøre teksten til deres egen

 

6. At formulere sig skriftligt om en tekst styrker forståelsen af teksten

    Læseguiden udnytter skrivning som redskab for forståelse

 

7. At formulere sig mundtligt om et fag er et centralt aspekt af at tilegne sig faget

    Læseguiden giver eleverne et fagligt grundlag for at deltage mundtligt i undervisningen

 

8. Fagtekster er ’mangelfulde’ – mange informationer gemmer sig ’mellem linjerne’

    Læseguiden støtter læsning ’mellem linjerne’ (inferensdannelse)

 

9. Fagtekster er ofte uensartede – alt indhold er ikke lige vigtigt

    Læseguiden støtter en strategisk og effektiv læsning

 

10. Fagtekster er ofte ’ubetænksomme’ – de tager ikke tilstrækkeligt hensyn til deres læser

      Læseguiden støtter og ruster eleverne i forhold til ’ubetænksomme’ tekster