Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Råd til forældre


Hvad indeholder læsesamarbejdet mellem hjem og skole?

På Møldrup skole starter hver dag med 20 minutters læsestund, hvor den lærer, der er i klassen, hører så mange, det er muligt.

Udover ren læsetræning kan hjemmet naturligvis forvente at barnet i skolen lærer strategier, der er vigtige for at tilegne sig læsningens kunst.

Der hvor hjemmet kommer til at spille en helt afgørende rolle, er ved opretholdelsen af den daglige træning. Jo mere der læses, jo flere nye ord møder og lærer barnet.

Hjemmet har også en central rolle i forhold til at vise interesse for barnets læsning.


Hvordan skærper jeg mit barns interesse for læsning?

 • Vis interesse for bøger, aviser m.m. – læs selv

 • Tag barnet med på biblioteket

 • Snak om bøger og blade

 • Lyt til bøger på eks. Superbog og læs selv højt

 • Inddrag dit barn i dagligdagens skriveprocesser. Huskesedler, invitationer, feriedagbog m.m. Husk at børneskrivning er et vigtige skridt i retning af mestring.

 • Lege og spil: krydsord, billedlotteri, vendespil, rim og remser, find ord der starter med samme lyd, leg med ord eks. Ispind bliver til pindis.

 

Hvordan støtter jeg op omkring mit barns læsning?

 • Barnet læser højt hjemme hver dag i en bog, der passer til barnets niveau

 • Støt barnet i at pege på det ord, der bliver læst

 • Undgå at rette og afbryde med mindre meningen i det læste er forsvundet

 • Ros og opmuntring fremmer alt læring også hos barnet, der skal knække læsekoden.

 • Højtlæsning for barnet er stadig vigtigt, fordi der gennem denne proces kommer nye ord og begreber, der er med til at udvide barnets verden.


Er mit barn på det vejledende læseniveau?

Tommelfingerregel ved lixniveau og læsehastighed. Følgende skema er vejledende. Det helt centrale for det enkelte barn, er om han eller hun er i en konstant positiv udvikling.  

 

lix.

Læsehastighed i maj måned

Læsemængde

 1. klasse

 

 

 

 1. klasse

5-10

 15 - 20 ord/minut

Enkle letlæsningsbøger 1 pr dag

 1. klasse

10-15

 60 - 80 ord/minut

Letlæsningsbøger 2-3 om ugen

 1. klasse

15-20

 80- 100 ord/minut

3-4 bøger om måneden

   

Hvordan ved jeg, at mit barns læsebog passer i niveau?

Som udgangspunkt skal dit barn kunne læse 95% af ordene i en tekst uden problemer, for at teksten er i den rigtige sværhedsgrad i forhold til frilæsning.

Her er en let metode til at tjekke dette:

 • Tæl 100 ord op i teksten

 • Bed barnet læse de 100 ord højt for dig

 • Hvis der er mere end 5-6 ord, som barnet ikke umiddelbart kan læse eller forstå, er teksten for svær.

 

Sammen om jeres barns læsning

Husk endelig at kontakte klassens dansklærer eller skriv til mig, når/hvis I derhjemme har brug for sparring til den daglige læsning med jeres barn.

Indskolingslærerne og jeg håber, at denne folder vil være til gavn og støtte, når den krævende men også spændende proces med læsningen skal skydes godt i gang.

Randi Rostgaard