MENU
Aula_close Layer 1

Idekatalog


SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer:

SSP-samarbejdet i Viborg Kommune har udviklet en række forebyggende indsatser til brug for kommunens dagtilbud og grundskoler. Indsatserne er skabt på baggrund af vores vision om at skabe det gode børneliv, det sunde ungdomsliv og voksne som de bedste rollemodeller for deres børn.

Såvel indsatser som perspektiv hviler på Viborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik, ”Lys i øjnene” – og hvad angår det forebyggende, så udgør temaer som Forældrenetværk og Sunde Fællesskaber det absolutte fundament i den samlede tænkning om børns trivsel i alderen 0-18 år.

”Det bedste, du kan gøre for dit eget barn, er det, du kan gøre for fællesskabet”

Er vores entydige motto og vores overbevisning i alt, hvad vi rører ved. Og samlet set bygger ideerne i dette katalog på følgende opfordringer:

  • Alle forældre opfordres til at samarbejde omkring deres børns daginstitution eller skole. De motiveres til at prioritere fællesskabet og dermed sikre den sociale trivsel omkring – ikke bare eget barn – men også de andres.

  • Daginstitutioner og skoler skaber rammer for og samarbejder med SSP omkring det unikke forældresamarbejde, og er dermed direkte medvirkende til, at forældre, børn, pædagoger og lærere anerkender det fælles ansvar for følelsen af at høre til i et godt fællesskab.

     

De enkelte tilbud er skabt på baggrund af den efterspørgsel og de behov, der er på området, og i overensstemmelse med nyeste forskning og samfundets aktuelle udvikling. Ud over de beskrevne, forebyggende tiltag, designer vi efter behov, og vi er kun et opkald væk!

Indsatserne er ganske gratis og kan rekvireres af såvel ledere, pædagoger, lærere som forældre og andre.

Sidst i kataloget er navne og kontaktoplysninger på såvel betjente som SSP-konsulenter.

 

VOKSNES FÆRDEN – BØRNS VERDEN

Et forældremøde med fokus på det gode forældresamarbejde, respekt og rollemodeller

Dagtilbud - forældre

Under motto ”Det bedste, du kan gøre for dit eget barn, er det, du kan gøre for fællesskabet” slår vi denne aften ring om børnefællesskabet og får sammen øje på, hvad vi forældre er enestående gode til – hver for sig og i flok – når det kommer til vores børns daglige trivsel.

Vores normer, værdier og ikke mindst vores sprog lader vi ”spejle”, og det bliver tydeligt, at vi voksne har en helt særlig indflydelse på, om vores børn får en god eller en dårlig dag.

Mødet vil tage afsæt i aktuel viden og give eksempler på, hvad vi voksne skal være særligt opmærksomme på som rollemodeller, så vi kommer til at gøre mest gavn.

VOKSNES FÆRDEN – BØRNS VERDEN er et forældremøde, vi deltager i for alle børns skyld – og ikke kun vores eget.

Besøg af SSP-konsulenten – oplæg, fællesskab, debat

Varighed: 1-2 timer

 

FORÆLDRE SAMARBEJDER OM BØRN OG MEDIER

Forældre i flok er verdens bedste forebyggelse – også i det sociale og digitale perspektiv

1.- 3. klasse - forældre

”Rigtige forældre sætter grænser og fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert” Sådan siger børnene selv – endda langt op i alder. Til dette møde retter vi særligt fokus på børn og digitale medier og på, hvordan vi som forældre – sammen og hver for sig – kan hjælpe og støtte vores børn i det gode liv. Også online.

Hvad betyder de digitale medier (sociale medier, computerspil og onlineverdener) for vores børn og deres sociale liv? Hvad er egentlig vores ansvar som forældre og rollemodeller i forhold til vores børns mediebrug? Hvordan kan vi som forældre derhjemme og i fællesskab hjælpe vores børn og styrke deres digitale trivsel?

Vi kommer godt omkring emnet, og forældrene får mulighed for sammen at debattere nogle af de udfordringer, man kan være særligt opmærksom på. En aften med fokus på åbenhed, tryghed og plads til forskellighed.

Besøg af SSP-konsulenten – oplæg, fællesskab og debat

Varighed: ca. to timer

(Vi anbefaler, at personalet selv indleder med at præsentere skolens egne medie-retningslinjer)

DET GODE LIV – I DEN VIRKELIGE VERDEN OG ONLINE

Trivsel i klassefællesskabet, god stil på nettet, og hvad siger loven egentlig?

5.-6. klasse – elever om dagen, forældre om aftenen

Alle børn har drømmen om ”det gode liv”, og der er rigtigt mange forskellige bud på, hvad der skal til for at opfylde denne ønsketilstand. Ofte har det noget at gøre med sociale kompetencer og hverdagstrivsel.

Er jeg i grunden glad? Har jeg gode venner? Hvordan har vi det i klassen? Hvad synes de andre?  hvorfor skal jeg absolut gå til sport? Hvad kan jeg egentlig bruge mine forældre til?

Samtidig er mobiltelefonen, de sociale medier og online computerspil blevet en væsentlig platform, hvorfra børnenes liv og sociale fællesskaber udspiller sig for fuld kraft. Men hvad mener børnene egentlig selv om deres egne og familiens medievaner. Og hvad synes børnene selv, der kendetegner en god forælder, når det kommer til børn og mediebrug i den her alder?

Alt kommer i spil ved denne seance på tærsklen til teenageårene. Elevernes svar på klassen danner indhold for forældremødet om aftenen. Vi tager pulsen på klassens sociale og digitale liv og glæder os til at dele det med forældrene.

Besøg af SSP-konsulenten og/eller SSP-betjenten

Varighed: Halvanden time i klassen – samt ca. to timer med forældrene

 

PÅ NETTET PÅ EGEN HÅND

Billeder på nettet, kontakt med fremmede, copyright, trusler, privat, personligt, passwords…

7., 8. og 9. klasse – elever om dagen, forældre om aftenen efter behov

Selvom eleverne har mødt SSP på mellemtrinnet angående digitale medier, så kan verden være udvidet betydeligt, når man rykker op i skolens ældste klasser. I øvrigt færdes børnene nu oftest på egen hånd – altså uden en mor eller en far, der kigger med over skulderen.

Hvordan er det med de billeder, vi lægger ud? Hvordan er det med snapchat, facerape, andres login, handel på nettet og alle de andre, talrige muligheder og risici?

Hvis spørgsmålene rejser sig, tilbyder SSP-betjentene en updatering på det aktuelle regelsæt med hensyn til god (og lovlig) opførsel i cyperspace.

Besøg af SSP-betjenten (og SSP-konsulenten, hvis emner er til det)

Varighed: Halvanden time i klassen – og en time med forældrene efter behov.


ALKOHOL OG FESTKULTUREN

Danske børn drikker senere og mindre end deres forældre gjorde. Bliv opdateret på den nyeste forskning. Afliv myter og gå som forældre sammen om at videreføre den sunde nyhed

8. klasse – elever om dagen, forældre om aftenen

Børns alkoholdebut udskydes fortsat. Danske børn er nu – for de flestes vedkommende – helt henne i slutningen af 9. klasse, før de debuterer med alkohol. En god udvikling, men der er stadig et stykke at gå. Danske børn er nemlig stadig blandt de mest drikkende i hele verden, og alkoholkulturen har stadig konsekvenser, der rækker langt ind i voksenlivet.

Alkoholseancen i 8. klasse berører i mindre grad de fysiske konsekvenser ved alkohol og afhængighed, men lægger i højere grad vægt på normalitet og tidens tendenser. Temaaftenen har også fokus på flertalsmisforståelsen (”alle børn drikker da alligevel”, ”alle børn snyder deres forældre” etc). Børnenes egne forventninger til forældrene, som de har udtrykt det på klassen tidligere på dagen, ligger til grund for forældremødet, og disse bliver formidlet videres til inspiration og fælles drøftelse.

Besøg af SSP-konsulenten – oplæg, fællesskab, debat

Varighed: Halvanden time i klassen – og ca. to timer med forældrene

 

RUSMIDDELSEMINARET

Tre dage med forstand på legale og illegale rusmidler og en forebyggende kampagne

8.-9. klasse – elever om dagen, forældre den sidste dags aften

En klog mand sagde engang, at hvis man skal påvirke et menneskes holdning til noget, så skal vedkommende være i uafbrudt proces i ikke under 24 timer. Dette udsagn ligger til grund for metoden RUSMIDDELSEMINARET, der har til formål at forstyrre elevernes holdning til det at eksperimentere med illegale rusmidler – samt at udstyre dem med nødvendige fakta og opdateringer på området.

Eleverne får frie hænder til i løbet af tre dage at fremstille en forebyggende kampagne mod narkotika. Denne bliver vist ved en afsluttende messe, som forældrene bliver inviteret med til den sidste dags aften.

Eleverne søger selv deres viden og udstyres med elektroniske livliner til politi, forebyggelses- og SSP-konsulenter samt andre relevante professionelle.

Besøg og tilstedeværelse: SSP-konsulenten og SSP-betjenten

Varighed: Tre sammenhængende skoledage i alle lektioner, forældre i to timer den sidste aften.

 

Med venlig hilsen og på gensyn!

SSP-politiassistent Louise Giandrup Jakobsen (på barsel)

SSP-politiassistent Erik Hykkelbjerg, mail: ehy001@politi.dk, tlf. 72582953

SSP-konsulent Louise Ørum Skytt, mail: looe@viborg.dk, tlf. 93598054 (indskoling/mellemtrin)

SSP-konsulent Louise Brandstrup, lb1@viborg.dk, tlf. 30762082 – dagtilbud

SSP-konsulent Martin Glud, mag@viborg.dk, tlf. 51584829 – overbygning/ungdomsuddannelser

 

Politiassistent Richard Juul Korsbek (barselsvikar for Louise), mail: RKJ003@politi.dk, tlf. 72582967