Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Inklusion

På Møldrup skole forstår vi inklusion som

At inkludere betyder at medregne og er et mere vidtrækkende begreb end rummelighed. Inkluderende institutioner og skoler fokuserer på, hvordan der kan udvikles støttende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov. Inklusion er udtryk for bestræbelser på, at det enkelte barn støttes i, at kunne indgå i det faglige og sociale fællesskab.

På skolen kan vi

Klassen/holdet er det bærende fællesskab for eleverne. Det er her de møder faglig og social læring. Kontaktlæreren og teamet omkring klassen/holdet er dem, der ser eleverne hver dag. Vi møder eleverne ud fra anerkendende og ressourceorienteret tilgang

 • At ethvert menneske har nogle kompetencer
 • At det vi fokuserer på, er det der bliver vores virkelighed
 • At de spørgsmål vi stiller afgør, hvad det er vi finder svar på
 • At sproget vi bruger skaber vores virkelighed.
 • At fremhævelse af kvaliteter og kompetencer forstærker vækst og muligheder.
 • At vi beskæftiger os med det der virker, i stedet for det der ikke virker.
 • At mennesker udvikler sig mest i et påskønnende og anerkendende miljø.
   

Vi kan forebygge eksklusion og understøtte sunde klassefællesskaber i samarbejde med forældre og elever. Giv f.eks. plads til, at forældrene taler om, hvordan det er for deres barn at gå i skolen. Hvilke succeser kommer barnet hjem og fortæller om. Få understreget vigtigheden af initiativrige forældreråd. Bed forældrene være obs. på forældre, der evt. ikke melder ind i klassefællesskabet. Lav temaer på forældremøder om konfliktløsning, samarbejde, klassearrangementer, fødselsdage mv

Teamet kan arbejde reflekterende og systemisk (smtte model, TOPI). Der er en forståelse for, at et godt læringsmiljø skabes af:

 • God klasseledelse
 • Klare regler
 • Positive relationer
 • Gode klassemiljøer
 • En klar struktur i undervisningen
 • Gode elevrelationer